Όλα έτοιμα για το Παλάδιο

By  |  0 Comments

Ολοκληρώθηκε ο Διοικητικός και Τεχνικός έλεγχος του 38ου Ράλλυ Παλάδιο στις εγκαταστάσεις του «Mr. KTEO» στη γέφυρα Ασπροπύργου.

Έτσι 41 πληρώματα θα πάρουν εκκίνηση για τον αγώνα που αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον τόσο για το ημερήσιο, όσο όμως και για το νυχτερινό του κομμάτι. Το πρώτο αυτοκίνητο θα φύγει από το Λιμάνι της Νέας Περάμου στις 13:45 και έπειτα από οκτώ συνολικά περάσματα από τις ειδικές οι πιο ικανοί και τυχεροί θα καταλήξουν στο ίδιο σημείο για τον τερματισμό που είναι προγραμματισμένος για τις 19:30.

Η προετοιμασία του αγώνα συνεχίστηκε ακόμη πιο εντατικά τις τελευταίες ημέρες και στο πλευρό της START LINE βρέθηκαν για μια ακόμη χρονιά οι τοπικές αρχές της Δυτικής Αττικής.

Στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας ο Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Αττικής, κ. Ιωάννης Βασιλείου δήλωσε τα εξής : «Το 38ο Ράλλυ Παλάδιο – αποτελεί και φέτος μια από τις πιο σημαντικές πανελλαδικά αθλητικές διοργανώσεις – ασφαλώς και της περιοχής μας. Θα ήθελα λοιπόν να εκφράσω τη χαρά με την οποία υποδεχόμαστε τα πληρώματα και φέτος. Έχουμε προσπαθήσει από κοινού με τους διοργανωτές του αγώνα – και είμαστε βέβαιοι – πως η Δυτική Αττική θα αποδειχθεί φιλόξενη και φέτος για οδηγούς και συνοδηγούς – που θα συμμετέχουν στο Ράλλυ Παλάδιο. Για εμάς – είναι σημαντική οποιαδήποτε διοργάνωση κύρους και ενδιαφέροντος στην περιοχή μας – καθώς έτσι μας δίνεται η ευκαιρία να προάγουμε τον αθλητισμό – σε σωστές βάσεις και σε νεαρές ηλικίες. Ιδίως μάλιστα – όταν αναφερόμαστε σε έναν αγώνα αυτοκινήτων – που προσφέρει ξεχωριστό θέαμα. Θέλουμε να ευχηθούμε σε όλους τους συμμετέχοντες καλή επιτυχία – και ασφαλή αγώνα – το ίδιο και στους διοργανωτές – δηλώνοντας πως παραμένουμε στο πλευρό τους».

START LINE * 38Ô –‹ÎÎı —·Î‹‰ÈÔ * 4.11.2017 ŸÒ‹ÒÈÔ ÂÍÍflÌÁÛÁÚ 03/11/2017 - 20:25 ”ÂÎ. 1 No ”ıÏÏÂÙ›˜˘Ì —ÎfiÒ˘Ï· AıÙÔÍflÌÁÙÔ O/K ŸÒ· 1 * ¡”á-¡À¡  'NIKON' MITSUBISHI C21 13:45  œ’∆…ŸÕ«” ◊ÒfiÛÙÔÚ Evo IX N4 2 ¡œ -¡”á ¡Õ¡—œÀ…œ‘¡ «” √Â˛Ò„ÈÔÚ SEAT C22 13:46 ‘”…œ’ ¡” ¡Ë·Ì‹ÛÈÔÚ Ibiza GTi 16V KitCar A7KC 3 * START LINE Õ… œÀœ—œ’Àœ” ŒÂÌÔˆ˛Ì MITSUBISHI C23 13:47 ‘”…¡—¡” ¡Î›Ó·Ì‰ÒÔÚ Evo VI A8 4 ¡””œ¡¡-≈À≈‘¡ ¡–√’–…œ’ √Â˛Ò„ÈÔÚ MITSUBISHI C24 13:48 ¬œ‘”«” √Â˛Ò„ÈÔÚ Evo IX N4 5 ¡””œ¡¡-¡”á  ≈◊¡√…¡” √Â˛Ò„ÈÔÚ FORD C25 13:49  ≈  «” —·Ì·„È˛ÙÁÚ Escort WRC A8 6 ¡”á ¡Õ¡ƒ…Ÿ‘«” ¬·ÛflÎÁÚ RENAULT C36 13:50 á –…Õœ” Ã·Ì˛ÎÁÚ Clio RS A7F2 7 ¡À¡ ∆¡ ◊¡…œ” ÕflÍÔÚ HONDA C37 13:51 Ã…◊≈À«” ◊ÒfiÛÙÔÚ Civic TypeR A7F2 8 OLKI SPORT RALLYING/¡À¡  ”—¡Õœ” ƒÈÔÌ˝ÛÁÚ SUBARU C28 13:52 √ œ‘œ¬œ” ”˘ÙfiÒÁÚ Impreza Spec-C R4 9 —’–.”ŸÃ¡ ≈ÀÀ¡ƒœ”/¡”á-START ... ∆œ’Õ«” …˘‹ÌÌÁÚ SUBARU C29 13:53 …Õ‘∆œ√Àœ’ ÕÈ͸ηÔÚ Impreza STi WRX N4 11 * ¡À¡  ל∆…œÕ≈Àœ” …˘‹ÌÌÁÚ FORD C310 13:54 —¡Õ¡–…‘«” ≈ı‹„„ÂÎÔÚ Escort MKII E11F2 12 DEKAS RACING TEAM/START LINE —¡—¡Àœ’ ¡” ÕÈ͸ηÔÚ PEUGEOT C311 13:55 סÀœ’ œ” ƒÁÏfiÙÒÁÚ 206 RC A7F2 14 START LINE  ¡‘”¡–≈À…¡” ≈ÏÏ·ÌÔıfiÎ VW C312 13:56 á–…Õœ” ÃȘ·fiÎ Golf GTi A7F2 15 START LINE —¡—¡ƒœ—œ’Àœ” ◊ÒfiÛÙÔÚ RENAULT C313 13:57 —¡—¡ƒœ—œ’Àœ’  ÎÂÔÌflÍÁ Clio Williams E11F2 16 ≈ÀÀ¡ƒ¡ —À¡ œ’‘”«” ƒÁÏfiÙÒÈÔÚ PEUGEOT C314 13:58 —¡Õ¡√…Ÿ‘¡ œ—œ’Àœ” ”Ù›ÎÈÔÚ 206 GT E11F2 17 ¡””œ¡¡-—’»¡√œ–¡” ◊¡‘∆« ŸÕ”‘¡Õ‘…Õœ’ ◊ÒflÛÙÔÚ RENAULT C315 13:59 ‘”¡√ ¡–«” œ‰ıÛÛ›·Ú Clio Ragnotti A7F2 18 DEKAS RACING TEAM/START LINE Õ‘≈ ¡”  ˘ÌÛÙ·ÌÙflÌÔÚ PEUGEOT C416 14:00 À¡∆¡–…ƒ«” ”Q˝ÒÔÚ 205 GTi E10F2 19 GRAND CARE/≈ÀÀ¡ƒ¡  ¡À¡⁄‘∆…¡Õ …˘‹ÌÌÁÚ FORD C417 14:01  ¡Àœ√«–¡‘œ’ ÷ÒÈ‹ÌÌ· Puma S1600 Kit Car A6KCF2 20 ¡””œ¡¡-START LINE ¬œ’À√¡–«” »Â¸‰˘ÒÔÚ TOYOTA C418 14:02 áՃ¡Õ«” √Â˛Ò„ÈÔÚ Starlet KP60 E10F2 21 ¡Àá ¡…√…œ’-¡œ— ‘”¡Ã«” ¡Ë·Ì‹ÛÈÔÚ CITROEN C419 14:03 ‘”¡Ã«” ÕÈ͸ηÔÚ AX Maxi E10F2 22 DEKAS RACING TEAM/START LINE Õ‘≈ ¡” √Â˛Ò„ÈÔÚ CITROEN C420 14:04 ◊≈…À¡ «” ÷˛ÙÁÚ Saxo VTS Kit Car A6KCF2 23 ¡œ— á–√¡–ŸÕ«” ¡Ì‰Ò›·Ú CITROEN C521 14:05 ¡÷¡ÀŸÕ…¡‘«” ÃȘ‹ÎÁÚ Saxo VTS A6F2 24 POWER BOOST-GAND OIL/¡œ -¡À¡ Õ¡ ¡ «” √Â˛Ò„ÈÔÚ CITROEN C522 14:06 ÿ¡–¡ « ¬·ÛÈÎÈÍfi Saxo VTS A6F2 25 ¡œ— ¡»¡Õ¡”œ—œ’Àœ” √Â˛Ò„ÈÔÚ CITROEN C523 14:07 ס–ƒ¡ «” ”Q˝ÒÔÚ C2 R2 A6F2 26 ¡””œ¡¡  ¡–¡»¡Õ¡”«” ÕflÍÔÚ HONDA C524 14:08  ¡–¡»¡Õ¡”«” ¬·ÛflÎÁÚ Civic TypeR N3F2 27 POWER BOOST-GAND OIL/¡””œ¡¡ ×≈Õœ’ ¡” ÷ÒflÌÔÚ PEUGEOT C625 14:09 Ãœ’– ¡ «” ◊ÒfiÛÙÔÚ 106 S16 N2F2 28 ¡””œ¡¡ —œÀ’◊–œÕœ—œ’Àœ”  ˘Ì/ÌÔÚ CITROEN C626 14:10 ◊–…”‘œ√…¡ÕÕœ’À¡ ÷ÒÈ‹ÌÌ· Saxo VTS N2F2 29 * START LINE  Ÿ”‘¡” —·Ì·„È˛ÙÁÚ CITROEN C627 14:11 ס œ—œ’Àœ”  ˘ÌÛÙ·ÌÙflÌÔÚ Saxo VTS N2F2 30 ÷…Àס-¡œ— ƒ≈ «” ÕÈ͸ηÔÚ PEUGEOT C628 14:12  ¡⁄—¡À≈Œ«” √Â˛Ò„ÈÔÚ 106 S16 N2F2 31 START LINE-≈ÀÀ¡ƒ¡ ‘’–œ” ÕflÍÔÚ PEUGEOT C629 14:13 ¡–á√œ” ÕflÍÔÚ 106 S16 N2F2 32 * START LINE-¡Àá ¡…√…œ’ ÷¡–”œ’À«” ‘¸ÎÁÚ CITROEN C630 14:14 √≈Ÿ–√…‘”¡” ¬·ÛflÎÁÚ Saxo VTS N2F2 33 * POWER BOOST-GAND OIL/¡œ -STA... ÷Ÿ‘¡ «” √Â˛Ò„ÈÔÚ PEUGEOT C631 14:15 √¡À¡Õœ—œ’Àœ” ¡Î›ÓÈÔÚ 106 S16 N2F2 34 START LINE —¡–¡ƒ≈…”«” —·Ì·„È˛ÙÁÚ FORD 332 14:20 —œ…Ã≈Õ…ƒ«”  ˘ÌÛÙ·ÌÙflÌÔÚ Escort RS 2000 D3 35 ¡”á-—’»¡√œ–¡” áՃ–œ’ ¡” ≈ÎÂıË›ÒÈÔÚ PORSCHE 233 14:21 ‘”¡ƒ¡–«” ÕÈ͸ηÔÚ 911 RSR C5 36 START LINE Ãœ’–‘∆œ’ œ” √È˛Ò„ÔÚ BMW 234 14:22  ¡–¡ƒ«Ã«‘–«” ÕÈÍ¸Î·Ú 2002Ti C3 37 ¡”á-¡””œ¡¡ ”‘¡÷’Àœ—¡‘«” ËÒÈÔÚ FORD 435 14:23 ◊¡‘∆«–«√¡” √È˛Ò„ÔÚ Sierra Cosworth E4 38 ¡”á-¡À¡ —≈‘–œ—œ’Àœ” ÕÈ͸ηÔÚ PORSCHE 436 14:24 —≈–…ƒ«” ¡Ì‰Ò›·Ú 944 turbo E4 39 …◊Õ«À¡‘«” ¬¡”…À¡ «” √Â˛Ò„ÈÔÚ LANCIA 437 14:25  ¡–¡Õ… œÀ¡” ≈Q·ÏÂÈÌ˛Ì‰·Ú Delta HF 4WD E8 40 START LINE —¡–¡ƒ≈…”«” √È˛Ò„ÔÚ FORD 238 14:26 ÷–¡√ œ’ ÃȘ‹ÎÁÚ Escort RS 2000 C3 41 START LINE-¡œÀ¡— –…Õ¡ «” Ã·Ì˛ÎÁÚ MAZDA 239 14:27 ƒ«Ã¡ œ” ‘‹ÛÔÚ 818 C1 42 * ¡”á ¡Õ‘ŸÕœ—œ’Àœ” —·ÌÙÂÎfiÚ FORD 340 14:28  ¡ÀÀ…‘”« ËÈÒ· Escort RS 2000 D3 43 ¡”á ë‘–œ—œ’Àœ”  ˛ÛÙ·Ú FORD 241 14:29 ל’Õ¡∆œ” ƒÁÏfiÙÒÁÚ Escort Mexico C3 * »A EKKINH”OYN A÷OY —EPA”OYN ”YM—ÀHPŸMATIKO TEXNIKO EÀE√XO www .startline.gr www .infomega.gr www .infomega.gr/live

Leave a Reply

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.