H νέα διαδικασία δοκιμής εκπομπών

By  |  0 Comments

Η μετακίνηση στους δρόμους αντιπροσωπεύει περισσότερο από το ένα πέμπτο των συνολικών εκπομπών του διοξειδίου του άνθρακα (CO2), το κυριότερο αέριο που συμβάλλει στο φαινόμενο του θερμοκηπίου. Κατά συνέπεια, η αυτοκινητοβιομηχανία καταβάλλει σημαντική προσπάθεια για την επίτευξη των φιλόδοξων στόχων μείωσης των εκπομπών CO2.

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, οι κατασκευαστές αυτοκινήτων είχαν ως στόχο το μέσο όρο των 130 γρ./χλμ. για τα επιβατικά αυτοκίνητα και των 175 γρ./χλμ. για τα φορτηγά, έως το 2015. Οι συγκεκριμένοι στόχοι επιτεύχθηκαν πολύ πριν από την προθεσμία. Έκτοτε έχουν τεθεί νέοι στόχοι: έως το 2020 ο μέσος όρος των εκπομπών CO2 για τα φορτηγά δεν πρέπει να ξεπερνά τα 147 γρ./χλμ. και τα 95 γρ./χλμ. για τα επιβατικά αυτοκίνητα, έως το 2021. Πώς, όμως, μετριούνται οι συγκεκριμένες εκπομπές;

Το επίπεδο εκπομπών ενός νέου αυτοκινήτου αναγράφεται στο πιστοποιητικό συμμόρφωσης (COC), το οποίο είναι ένα έγγραφο που απαιτείται να έχει κάθε καινούργιο όχημα για να μπορέσει να κυκλοφορήσει. Μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2017, μεγάλο μέρος των πληροφοριών του πιστοποιητικού συμμόρφωσης (COC), όπως οι εκπομπές CO2 και οι λοιπές εκπομπές ρύπων, αλλά και η κατανάλωση καυσίμου/ηλεκτρικής ενέργειας ή η αυτονομία ενός ηλεκτρικού οχήματος πήγαζε από τα αποτελέσματα των εργαστηριακών δοκιμών του Νέου Ευρωπαϊκού Κύκλου Οδήγησης (NEDC), όπου είχαν σχεδιαστεί τη δεκαετία του 1980. Όμως, οι δοκιμές του NEDC δεν ανταποκρίνονται πια στις σημερινές συνθήκες οδήγησης ή στις τεχνολογίες των οχημάτων. Η διενέργεια ανεξάρτητων δοκιμών από τρίτα μέρη έδειξαν ότι τα αποτελέσματα των εργαστηριακών δοκιμών του NEDC έχουν μεγάλη απόκλιση σε σχέση με τα πραγματικά επίπεδα εκπομπών, παρουσιάζοντας σημαντικά χαμηλότερους μέσους όρους από αυτούς που παράγονται στην πραγματικότητα. Περιττό να αναφερθεί ότι τα συγκεκριμένα ευρήματα έπληξαν την εμπιστοσύνη των καταναλωτών και αμαύρωσαν τη φήμη της αυτοκινητοβιομηχανίας…

Γι’ αυτόν το λόγο, μια ομάδα εργασίας της Οικονομικής Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη διερεύνησε μια πιο ρεαλιστική και αξιόπιστη δοκιμή. Το αποτέλεσμα; Η εναρμονισμένη παγκοσμίως διαδικασία δοκιμών ελαφρών οχημάτων (WLTP).

Υπάρχουν βασικές διαφορές μεταξύ των WLTP και NEDC. Για να έχουν οι δοκιμές πιο ρεαλιστικά αποτελέσματα, η διαδικασία δοκιμών ελαφρών οχημάτων (WLTP) περιλαμβάνει περισσότερες δοκιμές (4 στάδια αντί για 2), οι οποίες έχουν μεγαλύτερη διάρκεια (30 λεπτά αντί για 20) και καλύπτουν μεγαλύτερη απόσταση (23,25 χλμ. αντί για 11). Επιπλέον, η μέση ταχύτητα δοκιμής είναι μεγαλύτερη στην WLTP (46,5 χλμ./ ώρα αντί για 34), όπως και η μέγιστη ταχύτητα (131 χλμ./ώρα αντί για 120). Η εναρμονισμένη παγκοσμίως διαδικασία δοκιμών ελαφρών οχημάτων (WLTP) συμβαδίζει με τις σημερινές συνθήκες δυναμικής οδήγησης: περιλαμβάνει περισσότερες δραστικές και συχνές στιγμές επιτάχυνσης και επιβράδυνσης, ενώ ταυτόχρονα υπολογίζει την αντίσταση κύλισης των ελαστικών και τη μεγάλη γκάμα των οχημάτων που κυκλοφορεί πλέον στους δρόμους. Με λίγα λόγια, κάθε επίπεδο εξοπλισμού και σετ επιλογών συσχετίζεται και με μια διαφορετική τιμή CO2.

Πέρα από τις εργαστηριακές δοκιμές, η Ε.Ε. έχει θεσπίσει και τη διαδικασία δοκιμής εκπομπών σε πραγματικές συνθήκες οδήγησης (RDE). Με τις δοκιμές RDE θα διασφαλίζεται ότι τα αυτοκίνητα θα παράγουν χαμηλές εκπομπές ρύπων και θα επιβεβαιώνουν ότι τα αποτελέσματα των εργαστηριακών δοκιμών θα είναι ίδια μέσα στο εργαστήριο και έξω στο δρόμο. Η Ευρώπη, πρώτη στον κόσμο που εφαρμόζει τέτοιου είδους δοκιμές, σε πραγματικές συνθήκες δρόμου, και κάνει ένα ουσιαστικό άλμα στις δοκιμές εκπομπών ρύπων των οχημάτων.

Τι σημαίνει η διαδικασία δοκιμών ελαφρών οχημάτων (WLTP) στην πράξη; Η διαδικασία δοκιμών ελαφρών οχημάτων (WLTP) είναι σημαντικά πιο αυστηρή από τον κύκλο NDEC και, σε γενικές γραμμές, θα καταγράφει τις υψηλότερες μέσες τιμές εκπομπών ρύπων και τη μικρότερη αυτονομία των ηλεκτρικών οχημάτων, αν και αυτό, επί της ουσίας, εξαρτάται από το κάθε εξεταζόμενο όχημα.

H νέα διαδικασία δοκιμής εκπομπών

Πότε τίθεται σε εφαρμογή η διαδικασία δοκιμών ελαφρών οχημάτων (WLTP);

2017: • Από την 1η Σεπτεμβρίου 2017, η διαδικασία δοκιμών ελαφρών οχημάτων (WLTP) εφαρμόζεται επισήμως σε νέα αυτοκίνητα, π.χ. νέα μοντέλα οχημάτων που λανσάρονται για πρώτη φορά στην αγορά.

2018: • Από την 1η Σεπτεμβρίου 2018, όλα τα νέα αυτοκίνητα θα πρέπει να πιστοποιούνται από την εναρμονισμένη παγκοσμίως διαδικασία δοκιμών ελαφρών οχημάτων (WLTP), αντί του κύκλου NDEC. • Θα δοθεί παράταση ενός επιπλέον έτους σε κάποια μοντέλα από τις τελευταίες σειρές οχημάτων, πιστοποιημένα από τον κύκλο NDEC, ώστε να πωληθεί ένας περιορισμένος αριθμός οχημάτων που υπάρχει ως απόθεμα.

2019: • Από την 1η Σεπτεμβρίου 2019, η διαδικασία δοκιμών ελαφρών οχημάτων (WLTP) θα είναι υποχρεωτική για όλα τα μοντέλα (με τη λήξη της ρύθμισης υπολειπόμενων αποθεμάτων).

  • Όλα τα οχήματα στις αντιπροσωπείες θα πρέπει να παρουσιάζουν τις τιμές CO2 της διαδικασίας δοκιμών ελαφρών οχημάτων (WLTP) για τη σωστή ενημέρωση των καταναλωτών.

Πού εφαρμόζεται η διαδικασία δοκιμών ελαφρών οχημάτων (WLTP); Η εναρμονισμένη παγκοσμίως διαδικασία δοκιμών ελαφρών οχημάτων (WLTP) σχεδιάστηκε με στόχο να χρησιμοποιηθεί ως ένας διεθνής κύκλος δοκιμών για να καταστεί δυνατή η σύγκριση των εκπομπών ρύπων και των εκπομπών CO2, καθώς και των τιμών κατανάλωσης καυσίμων, παγκοσμίως. Ωστόσο, ενώ η διαδικασία δοκιμών ελαφρών οχημάτων (WLTP) θα αποτελούσε έναν κοινό παγκόσμιο «πυρήνα», η Ε.Ε. και άλλες χώρες θα εφαρμόσουν την εν λόγω δοκιμή με διάφορους τρόπους, ανάλογα με τη νομοθεσία τους και τις δικές τους ανάγκες οδικής κυκλοφορίας.

Το 2017, η διαδικασία δοκιμών ελαφρών οχημάτων (WLTP) τέθηκε σε ισχύ στην Ε.Ε. και σε 10 άλλα κράτη, συγκεκριμένα σε: Αυστραλία, Κίνα, Ινδία, Ιαπωνία, Νορβηγία, Νότια Κορέα, Μολδαβία, Ρωσία, Νότια Αφρική και Τουρκία.

Δεδομένου ότι η εναρμονισμένη παγκοσμίως διαδικασία δοκιμών ελαφρών οχημάτων (WLTP) είναι πιο αυστηρή και τα καταγεγραμμένα επίπεδα CO2 θα είναι συχνά υψηλότερα, είναι πολύ πιθανό ότι κάποια μοντέλα οχημάτων δεν θα πληρούν πλέον το υπάρχον όριο. Για παράδειγμα, με τις δοκιμές του κύκλου NEDC, ένα συγκεκριμένο μοντέλο αυτοκινήτου θα μπορούσε να εμφανίζει ότι η τιμή εκπομπών CO2 είναι 118 γρ./χλμ., ενώ με τις δοκιμές της διαδικασίας δοκιμών ελαφρών οχημάτων (WLTP) αυτή η τιμή θα μπορούσε να φτάνει τα 126 γρ./χλμ. Έτσι, βάσει μιας πολιτικής οχημάτων με κατώτατο όριο τα 120 γρ./χλμ., οι οδηγοί δεν θα μπορούν πια να παραγγείλουν αυτό το όχημα, αν είναι τούτο εταιρικό (σχεδόν το 50% της αγοράς μας εκεί ανήκουν)

Επομένως, η ερώτηση-κλειδί για τους υπεύθυνους στόλου είναι σε ποιο σημείο να θέσουν ένα νέο, κατώτατο όριο, το οποίο να είναι μεν φιλόδοξο, αλλά ταυτόχρονα και ρεαλιστικό. Προς το παρόν, λίγες τιμές της διαδικασίας δοκιμών ελαφρών οχημάτων (WLTP) είναι διαθέσιμες και αυτό σημαίνει ότι είναι πολύ νωρίς για να σχηματίσουμε μια σαφή εικόνα του ποια θα μπορούσαν να είναι τα ρεαλιστικά, νέα κατώτατα όρια.

Στην πραγματικότητα, οι τιμές της διαδικασίας δοκιμών ελαφρών οχημάτων (WLTP) για όλα τα καινούργια αυτοκίνητα δεν θα είναι διαθέσιμες πριν από τον Σεπτέμβριο του 2018, ενώ οι κυβερνήσεις δεν θα προβούν σε αλλαγές στη φορολογία των οχημάτων πριν το 2019.

Φορολογία Οχημάτων

Σε πολλές χώρες υπάρχουν διάφοροι φόροι που σχετίζονται με τα αυτοκίνητα (π.χ. τέλος ταξινόμησης, τέλη κυκλοφορίας, φόρος παροχών, κ.λπ.), οι οποίοι με κάποιο τρόπο συνδέονται με τα επίπεδα εκπομπών CO2. Συνεπώς, εάν οι τιμές της διαδικασίας δοκιμών ελαφρών οχημάτων (WLTP) ορίσουν ένα υψηλότερο επίπεδο εκπομπών CO2 για ένα όχημα, τότε ο φορολογικός συντελεστής θα είναι υψηλότερος, ασχέτως αν η απόδοση του οχήματος είναι ακριβώς η ίδια. Η Ευρωπαϊκή Ένωση Κατασκευαστών Αυτοκινήτων θεωρεί ότι η νέα διαδικασία δοκιμών ελαφρών οχημάτων (WLTP) δεν θα πρέπει να έχει αρνητικές επιπτώσεις στους καταναλωτές και καλεί τις κυβερνήσεις να μην αυξήσουν τη φορολογία των οχημάτων, ώστε να διασφαλιστεί μια ομαλή μετάβαση στην WLTP . Το πιο πιθανό σενάριο είναι ότι οι κυβερνήσεις θα χρησιμοποιήσουν τη μεταβατική περίοδο, από τον NDEC στην WLTP, για να κατανοήσουν τον αντίκτυπο και δεν θα λάβουν μέτρα πριν από το 2019.

H νέα διαδικασία δοκιμής εκπομπών

Leave a Reply

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.