Μία έρευνα με σημασία

By  |  0 Comments

Αυτοκίνητο, μια ανθρώπινη εφεύρεση 200 χρόνων που μεταφέρει τις ελπίδες και τα όνειρα της ανθρωπότητας. Χαρακτηριστικοί σταθμοί της εξέλιξης αυτής, θα μπορούσαν να αποτελέσουν οι 3 προηγούμενες βιομηχανικές επαναστάσεις. Άραγε μπορεί η 4η βιομηχανική επανάσταση να αποτελέσει έναν νέο σταθμό και αν ναι, τι ποσοστό σημαντικότητας θα έχει η επανάσταση αυτή στην σύγχρονη ανθρώπινη ιστορία;

Ένα τέτοιο ερώτημα, αλλά από διαφορετική οπτική, προβληματίζει τον σύγχρονο άνθρωπο  όσον αφορά τη μετάβαση του από κάποιο συμβατικό -βενζινοκίνητο  όχημα σε κάποιο ηλεκτρικό. Οι απόψεις πάνω στο θέμα διίστανται. Άλλοι πιστεύουν ότι ειναι οικολογικά και ότι θα έχουν θετικό αντίκτυπο στο περιβάλλον, άλλοι πάλι θεωρούν πως θα είναι το ίδιο ρυπογόνα με έμμεσους τρόπους και απλά θα καταστρέψει την ευχαρίστηση που πηγάζει μέσα από την οδήγηση.Τι όμως από αυτά ισχύουν και κατα πόσο τα ασπάζεται η κοινωνία;

Πρόσφατα μια ομάδα φοιτητών από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς, στην προσπάθεια τους να αξιολογήσουν ένα επιχειρηματικό μοντέλο σταθμών φόρτισης, πολύ πιο αποδοτικό τόσο για τους επενδυτές όσο και για του οδηγούς των ηλεκτροκίνητων οχημάτων, διεξήγαγε μια σχετική έρευνα. Στην έρευνα συμμετείχε ένα τυχαίο δείγμα 323 ατόμων που απάντησε σε μια σειρά από 11 διαδοχικές ερωτήσεις. Η ομάδα που την επιμελήθηκε αποτελούνταν από 3 προπτυχιακούς φοιτητές του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, τον Χρήστο Λουκόπουλο, την Χριστίνα Μαυρογεώργου και την Ευγενία Φιλίππου. Ορισμένες από τις ερωτήσεις της έρευνας τους, παρουσιάζονται παρακάτω και μπορούν να μας βοηθήσουν να κάνουμε μια αυτοψία για τις απόψεις του ελληνικού κοινού πάνω στο θέμα.

Αρχικά, όμως, ας δούμε με τι οδηγικές εμπειρίες στο ιστορικό τους, απάντησε το δείγμα μας.        

Η κυριαρχία του βενζινοκίνητου στο δείγμα, είναι αδιαμφισβήτητη, με ποσοστό που αγγίζει το 50,77%. Μετά την βενζίνη ακολουθεί το  πετρέλαιο με το ποσοστό να είναι ιδιαίτερα χαμηλό, από το αναμενόμενο, μόλις στο 7,12%. Το ποσοστό του υβριδικού Βενζίνης κυμαίνεται  στο 2,48%, ενώ το ποσοστό των ηλεκτροκίνητων οχημάτων έχει σκαρφαλώσει στο 1,86% ( δηλαδή 6 από τους 323 συμμετέχοντες στην έρευνα είχαν τέτοιου είδους όχημα). Στο δείγμα επίσης συμμετείχαν και κάτοχοι οχημάτων διαφόρων εναλλακτικών καυσίμων (εξαιρούνται οι κάτοχοι Υβριδικών Πετρελαίου, όπου το ποσοστό συμμετοχής ήταν 0%, για τον λόγο αυτό δεν εμφανίζεται και στον πίνακα). Το 34,67% δήλωσε ότι δεν είχε στην κατοχή του κάποιο όχημα. Αυτό το τόσο μεγάλο ποσοστό εκτιμάται ότι οφείλεται στο μεγάλο ποσοστό νέων κάτω των 25 που συμμετείχαν στην έρευνα αγγίζοντας 57,59% του συνολικού δείγματος. Όπως φαίνεται ξεκάθαρα από τα στατιστικά τα βενζινοκίνητα ξεπερνάνε κατά πολλές ποσοστιαίες μονάδες όλες τις υπόλοιπες κατηγορίες, επιστρέφοντας σε ποσοστά προ κρίσης και προ στροφής στα πετρελαιοκίνητα. Τα Υβριδικά οχήματα έχουν ένα μικρό ποσοστό για τα χρόνια που βρίσκονται στην αγορά, ενώ έκπληξη αποτέλεσε η παρουσία στο δείγμα αμιγώς ηλεκτροκίνητων οχημάτων, που το ποσοστό τους βρίσκεται αρκετά κοντά σε αυτό των υβριδικών βενζίνης.

Σε αυτήν την ερώτηση το μεγαλύτερο ποσοστό, 43,65%, απάντησε ότι έχει θετική άποψη για τα ηλεκτροκίνητα. Ακολουθεί ένα ποσοστό της τάξεως του 33,75%, που δήλωσε ότι έχει πολύ θετική άποψη σχετικά με τα ηλεκτρικά. Δηλαδή συνολικά  το 77,4% απάντησε ότι είναι δεκτικοί στα ηλεκτροκίνητα και ότι τα θεωρούν μια πολύ καλή λύση. Ένα 19,5% έχει μια ουδέτερη άποψη, χωρίς να αισθάνεται ότι θα είναι κάτι καλύτερο ή κάτι χειρότερο για το μέλλον. Ενδιαφέρον είναι ότι μόνο το 2,79% και το 0,31% απάντησαν αρνητικά και πολύ αρνητικά αντίστοιχα. Δηλαδή σε ένα δείγμα 323 ατόμων μόνο το 3,1% θεωρεί πως τα ηλεκτρικά δεν είναι καλά.

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι το μεγαλύτερο ποσοστό του δείγματος έχει θετική εικόνα, αλλά ταυτόχρονα από την πρώτη ερώτηση  προκύπτει ότι μόνο το 1,86% έχουν ηλεκτρικά οχήματα και μόλις το 2,48% έχουν Υβριδικό βενζίνης. Αυτό είναι λίγο οξύμωρο και μας δημιουργεί το εύλογο ερώτημα γιατί συμβαίνει αυτό. Η πιο απλή εξήγηση είναι ότι είναι αρκετά ακριβό, αν και με το καιρό μπορεί κάποιος να εξοικονομήσει σημαντικά χρηματικά ποσά από καύσιμα και συντήρηση. Από την έρευνα που πραγματοποίησε η ομάδα του iDRIVE GREEN, μπορούμε να δούμε στο περίπου μέχρι πόσα χρήματα θα ήταν διατεθειμένος να διαθέσει ένας μέσος οδηγός για να αποκτήσει ένα ηλεκτρικό όχημα.

Το 83,28% θα έδινε λιγότερα από 30 χιλ. ευρώ. Δηλαδή η πλειοψηφία μπορεί να αρχίσει να αγοράζει από την στιγμή που οι τιμές θα αρχίσουν να υποχωρούν. Αρκετά λογικό αν σκεφτεί κάποιος πως είμαστε μια χώρα που είχε πληγεί σφόδρα από μια οικονομική κρίση που άλλαξε ριζικά απόψεις και αντιλήψεις, κάνοντας μας περισσότερο επιφυλακτικούς. Ένα 14,86% απάντησε πως θα έδινε 30 με 50 χιλ. ευρώ για ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο και ένα 1,86% είναι διατεθειμένο να πληρώσει περισσότερα  από 50 χιλ.

Όμως τα χρήματα είναι ο μονός παράγοντας για τι μη ταχεία διάδοση των ηλεκτρικών οχημάτων; Η απάντηση είναι φυσικά όχι, αν και αυτό θεωρεί το 59,4%.

Το 46,1% φοβάται γιατί δεν υπάρχουν ακόμη σταθμοί φόρτισης ώστε να μπορούν να φορτίσουν γρήγορα και εύκολα, και άρα δεν είναι διατεθειμένοι να διακινδυνεύσουν ένα ταξίδι  με ηλεκτρικό όχημα. Σε αυτό έρχεται να προστεθεί και η ελλιπής ενημέρωση  σχετικά με τέτοιου είδους οχήματα, η τουλάχιστον  έτσι πιστεύει το 20,1%.

Άρα τα 3 πιο σημαντικά εμπόδια για κάποιον που θέλει ηλεκτρικό όχημα είναι το κόστος, η απουσία σταθμών φόρτισης και η ελλιπής ενημέρωση. Το κόστος θα έχει καθοδική πορεία με την πάροδο του χρόνου, όταν οι μπαταρίες των οχημάτων θα μπουν σε μαζική παραγωγή και οι αυτοκινητοβιομηχανίες θα αναπτύξουν περεταίρω σχετική τεχνολογία και τεχνογνωσία. Οι σταθμοί φόρτισης είναι μια επένδυση που πρέπει να γίνει είτε από το κράτος , είτε από ανεξάρτητους επενδυτές. Και τέλος, όσον αφορά την ενημέρωση για τέτοιου είδους οχήματα, είναι κάτι που οι εταιρίες σε συνεργασία με τα ΜΜΕ πρέπει να προβούν.       

Στην συγκεκριμένη ερώτηση απεικονίζονται τα ποσοστά που θα ή δεν θα σταματούσαν σε κάποιο σταθμό. Το μεγαλύτερο ποσοστό είναι αυτών που δεν θα σταματούσαν σχεδόν ποτέ, με 36,84%. Ακολουθούν αυτοί που θα σταματούσαν συχνά, με 28,48% και αυτοί που θα σταματούσαν πάντα με 18,58%. Τέταρτοι έρχονται αυτοί που θα σταματούσαν πολύ συχνά, με 8,67%. Τέλος, έχουμε αυτούς που θα σταματούσαν μερικές φορές, με 7,43%.

Δημοσιεύτηκε στην ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ και στο αφιέρωμα για το Αυτοκίνητο.

Leave a Reply

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.