Πρόσβαση στην πράσινη ηλεκτρική ενέργεια

By  |  0 Comments

Πρόσβαση στην πράσινη ενέργεια μέσω έξυπνης φόρτισης – Η BMW i σε συνεργασία με τον διαχειριστή δικτύου ηλεκτρισμού TenneT δοκιμάζουν ένα νέο είδος στρατηγικής φόρτισης για ηλεκτρικά οχήματα με μοντέλο το BMW i3 – Η ψηφιακή ενσωμάτωση θα μετατρέψει την ηλεκτροκίνηση σε στυλοβάτη της ενεργειακής επανάστασης – Οι πελάτες θα επωφελούνται λόγω μείωσης του κόστους.

Το BMW Group συνεργάζεται στενά με τον διαχειριστή του δικτύου ηλεκτρισμού TenneT με σκοπό την ανεύρεση επαναστατικών λύσεων που θα μετατρέψουν την ηλεκτροκίνηση σε έναν από τους πυλώνες της ενεργειακής επανάστασης. Ένα ευφυές σύστημα ελέγχου φόρτισης που έχει αναπτυχθεί για την BMW μπορεί να βοηθήσει στην προσαρμογή της φόρτισης των ηλεκτρικών οχημάτων με τρόπο που διασφαλίζει τη σταθερότητα του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας και τη βελτιστοποίηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. Μετά από ένα επιτυχημένο ξεκίνημα στις ΗΠΑ, η νέα τεχνολογία δοκιμάζεται τώρα στην πράξη στη Γερμανία, στο πλαίσιο ενός νέου πιλοτικού project. Την πλατφόρμα για τη νέα λύση παρέχει η τεχνολογία συνδεσιμότητας που ήδη περιλαμβάνεται στάνταρ στο πλήρως ηλεκτρικό BMW i3.

Το BMW Group στοχεύει να προσφέρει στους πελάτες του όσο το δυνατόν πιο εύκολους και οικονομικούς τρόπους φόρτισης των ηλεκτροκίνητων οχημάτων τους, ελαχιστοποιώντας παράλληλα τις σχετικές εκπομπές ρύπων. Η ψηφιακή ένταξη των ηλεκτρικών οχημάτων στο δίκτυο ηλεκτρισμού θα καταστήσει εφικτή την προσαρμογή φόρτισης λαμβάνοντας υπόψιν τις απαιτήσεις μετακίνησης των πελατών, τη σταθερότητα του δικτύου και τη διαθεσιμότητα ανανεώσιμης ενέργειας. Επομένως, ο ευφυής έλεγχος φόρτισης μπορεί να αποτρέψει τη συμφόρηση του δικτύου δίνοντας ταυτόχρονα προτεραιότητα στην πράσινη ηλεκτρική ενέργεια. Όποτε και όταν το επιτρέπει το πρόγραμμα μετακινήσεων του πελάτη, η φόρτιση των κατάλληλα εξοπλισμένων ηλεκτρικών οχημάτων μπορεί να μειώνεται για λίγο – σε περίπτωση υπερφόρτωσης του δικτύου, για παράδειγμα.  Η φόρτιση της μπαταρίας υψηλής τάσης θα συνεχίζεται μετά την αποσυμφόρηση – ιδανικά κάποια στιγμή που θα υπάρχουν επαρκή αποθέματα αιολικής και ηλιακής ενέργειας.

Ο ευφυής έλεγχος φόρτισης ανταποκρίνεται σε σήματα από τον διαχειριστή του δικτύου ηλεκτρισμού.

Το σύστημα ελέγχου φόρτισης που εξελίχθηκε για φόρτιση BMW (BMW Charging) λειτουργεί ως σύνδεσμος μεταξύ αυτοκινήτου και δικτύου ηλεκτρισμού. Αυτό καταγράφει τις απαιτήσεις του δικτύου που επισημαίνει ο διαχειριστής, επιτρέποντας τον έλεγχο της φόρτισης των συνδεδεμένων ηλεκτρικών οχημάτων για βέλτιστα αποτελέσματα – ανεξάρτητα εάν το όχημα είναι συνδεδεμένο στο δίκτυο μέσω δημοσίου σταθμού, επιτοίχιου φορτιστή BMW (Wallbox) ή οικιακής πρίζας. Η επεξεργασία των σημάτων γίνεται μέσω της ψηφιακής μονάδας ελέγχου φόρτισης και των συνδεδεμένων ηλεκτρονικών του οχήματος.

Στο τελευταίο πιλοτικό project, η ομάδα κατάφερε να καταγράψει και να επεξεργαστεί σήματα από τον διαχειριστή του δικτύου ηλεκτρισμού και εταίρο του project TenneT που έδειχναν επικείμενη υπερφόρτιση του δικτύου. Αυτό επέτρεπε, προληπτικά, μία προσωρινή μείωση της φόρτισης σε επιλεγμένα αυτοκίνητα BMW i3. Στη συνέχεια, ο ηλεκτρισμός από ανανεώσιμες πηγές μπορούσε να ενσωματωθεί στο δίκτυο για βέλτιστη αξιοποίηση και δεν υπήρχε ανάγκη χρήσης πρόσθετων μονάδων παραγωγής ενέργειας που λειτουργούν με ορυκτά καύσιμα. Τα αποτελέσματα από το πιλοτικό project απεικονίζουν περαιτέρω πρόοδο από την ψηφιακή ενσωμάτωση ηλεκτρικών οχημάτων στο δίκτυο ηλεκτρισμού και προετοιμάζουν το δρόμο για εφαρμογή αυτής της λύσης σε μεγαλύτερη κλίμακα.

Ηλεκτροκίνηση: μία ανάσχεση για την ενεργειακή επανάσταση μετατρέπεται σε λύση.

Ανάλογα με τον αριθμό των ηλεκτρικών οχημάτων που κινούνται στους δρόμους αυξάνεται και η ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας που απαιτείται για την ατομική μετακίνηση. Λαμβάνοντας υπόψιν την συνολική κατανάλωση, ωστόσο, η ηλεκτροκίνηση είναι ένας σχετικά μικρός παράγοντας. Σύμφωνα με ανεξάρτητες έρευνες, στη Γερμανία για παράδειγμα, υπολογίζεται ότι ένας στόλος δύο εκατομμυρίων ηλεκτρικών οχημάτων θα μπορούσε να αυξήσει τη ζήτηση για ηλεκτρική ενέργεια κατά 1% περίπου.

Ταυτόχρονα, ευφυής έλεγχος φόρτισης σημαίνει ότι η ηλεκτροκίνηση μπορεί να βοηθήσει τους διαχειριστές δικτύων ηλεκτρισμού να αντιμετωπίζουν νέες προκλήσεις που προκύπτουν από την αυξημένη παραγωγή ανανεώσιμης ενέργειας. Αυτές επικεντρώνονται στην εξισορρόπηση παροχής και ζήτησης – όπως παραγωγή και κατανάλωση ενέργειας – τόσο γεωγραφικά όσο και ποσοτικά. Η αιολική ενέργεια που παράγεται βόρεια της Γερμανίας, για παράδειγμα, πρέπει να φτάνει μέχρι τους καταναλωτές στο νότο. Αυτό γίνεται ακόμα πιο δύσκολο όταν το δίκτυο ηλεκτρισμού λειτουργεί ήδη στη μέγιστη δυναμικότητά του. Χωρίς ευφυή φόρτιση, κάτι τέτοιο είναι πιθανό να προκαλέσει συμφόρηση που πρέπει να αντιμετωπιστεί άμεσα. Επομένως, εάν μία συγκεκριμένη περιοχή κινδυνεύει από έλλειψη ηλεκτρισμού, η συνήθης αντιμετώπιση είναι η προσθήκη στο δίκτυο μονάδων παραγωγής που χρησιμοποιούν είτε ορυκτά ή αέρια καύσιμα.

Η ευφυής φόρτιση μπορεί να βοηθήσει στη διατήρηση της σταθερότητας του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας.

Γνωστή ως ‘αναδιανομή’, μία τέτοια παρέμβαση στο δίκτυο ηλεκτρισμού μπορεί να δημιουργήσει κόστη ύψους 500 εκατομμυρίων ευρώ το χρόνο για την περιοχή μόνο στη Γερμανία – και αυτά πρέπει να καλυφθούν από τους διαχειριστές των δικτύων. Η έξυπνα ελεγχόμενη φόρτιση έχει τη δυνατότητα να περικόψει αυτά τα κόστη, καθώς η ελαφρά μείωση της φόρτισης του οχήματος περιορίζει τη συμφόρηση του δικτύου, επιτρέποντας στην αιολική ενέργεια να τροφοδοτείται ομαλά και καταργώντας την ανάγκη χρήσης ορυκτών πηγών ενέργειας σε μονάδες παραγωγής.

Επειδή η ενσωμάτωση ηλεκτρικών οχημάτων στο δίκτυο και ο ευφυής έλεγχος φόρτισης μειώνει τα κόστη ‘αναδιανομής’, μπορεί επίσης να βοηθήσει στον περιορισμό της επέκτασης των δικτύων καλωδιώσεων μεταξύ περιφερειών και επομένως να φρενάρει τις αυξήσεις της τιμής του ηλεκτρισμού.

Η συμβολή στη σταθεροποίηση του δικτύου ηλεκτρισμού θα αποτελέσει τη βάση για επιχειρηματικά μοντέλα συνδεδεμένα με την ενέργεια, καθώς οι ιδιοκτήτες ηλεκτροκίνητων οχημάτων μπορούν να κερδίζουν χρήματα μέσω της ευφυούς ελεγχόμενης φόρτισης. Αυτό αντιπροσωπεύει ένα ορόσημο στο δρόμο για την πραγματοποίηση του οράματος του BMW Group να προσφέρει στους κατόχους ηλεκτρικών οχημάτων ηλεκτρισμό για τη φόρτιση των αυτοκινήτων τους που είναι και δωρεάν και παράγεται με μηδενικούς ρύπους.

Μία ολοκληρωμένη πρόταση ηλεκτροκίνησης.

Το BMW Group ‘τρέχει’ έναν προπομπό του πιλοτικού προγράμματος στη Γερμανία, εδώ και αρκετά χρόνια. Στο πλαίσιο της τρέχουσας πρωτοβουλίας BMW i Charge Forward στην Καλιφόρνια ο ευφυής έλεγχος φόρτισης – ανάλογα με τις ανάγκες των πελατών και του δικτύου – υπόκειται σε πρακτικές δοκιμές σε καθημερινές συνθήκες με ένα στόλο άνω των 300 ηλεκτρικών οχημάτων. Ο τοπικός διαχειριστής του δικτύου υποστηρίζει το πρόγραμμα με σχετικές οικονομικές απολαβές. Καθώς και οι οδηγοί των ηλεκτρικών οχημάτων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα στο τέλος έχουν ένα οικονομικό όφελος, είναι μία κατάσταση όπου επωφελούνται όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς.

Leave a Reply

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.