Δημοσθένειο Ideal Time Challenge στις 20/2

By  |  0 Comments

Η CLASSIC MICROCARS CLUB διοργανώνει την Κυριακή 20 Φεβρουαρίου 2022
το 2ο Δημοσθένειο Ideal Time Challenge στο πάρκινγκ του κλειστού γηπέδου βόλεϊ Παιανίας.

Οι συμμετέχοντες θα διαγωνιστούν σε μία κυκλική διαδρομή σε μορφή πίστας με έντεκα στροφές συμπληρώνοντας συνολικά έξι γύρους. Έναν αναγνωριστικό και πέντε χρονομετρημένους.

Θα υπάρχουν δύο κατηγορίες, REGULARITY και SPORT.

Στην κατηγορία REGULARITY θα ζητηθεί από το πλήρωμα να πετύχει τον ιδανικό χρόνο που θα δοθεί από την οργάνωση.

Στην κατηγορία SPORT νικητές θα είναι το πλήρωμα που θα επιτύχει την καλύτερη εκτέλεση.
(Η ΧΡΗΣΗ ΚΡΑΝΟΥΣ ΚΑΙ ΖΩΝΗΣ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ).

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18/2/2022
20:00
ΛΗΞΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

ΣΑΒΑΤΟ 19/2/2022
16:00-20:00
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΣΤΗ ΛΕΣΧΗ CLASSIC MICROCARS CLUB ΜΕΛΕΝΙΚΟΥ 24, ΒΟΤΑΝΙΚΟΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ 20/2/2022
9:00-10:00
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

10:00-10:20
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΛΥΤΑΡΧΗ

10:30
ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΠΡΩΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ REGULARITY

11:30
ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΠΡΩΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ SPORT

15:00
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

16:00
ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

*Η ΑΠΟΝΟΜΗ ΘΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΙ ΜΕ ΔΕΛΤΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Για την καλύτερη διεξαγωγή της εκδήλωσης το πρόγραμμα μπορεί να αλλάξει.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΘΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18/2/2022 20:00
στο mail microcarsclub@gmail.com
ή στο τηλέφωνο 6944758659

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 50 ΕΥΡΩ

Κανονισμός 

ΑΡΘΡΟ 1.

Η λέσχη CLASSIC MICROCARS οργανώνει στις 20/2/2022  τo 2ο ΔΗΜΟΣΘΕΝΕΙΟ IDEAL TIME CHALLENGE REGULARITY(RALLY SPRINT) για Ιστορικά Αυτοκίνητα κατασκευής μέχρι και 31.12.1992  και επιλεκτικά για αυτοκίνητα κατηγορίας Young Timer, στο πάρκινγκ του κλειστού γηπέδου βόλεϋ Παιανίας.

Οι συμμετέχοντες θα διαγωνιστούν σε μία κυκλική διαδρομή σε μορφή πίστας με έντεκα στροφές συμπληρώνοντας συνολικά έξι γύρους. Έναν αναγνωριστικό και πέντε χρονομετρημένους.

   Θα υπάρχουν δύο κατηγορίες, REGULARITY και SPORT.

   Στην κατηγορία REGULARITY θα ζητηθεί από το πλήρωμα να επιτύχει τον ιδανικό χρόνο που θα δοθεί από την οργάνωση.

  Στην κατηγορία SPORT νικητές θα είναι το πλήρωμα που θα επιτύχει την καλύτερη εκτέλεση.

  (Η ΧΡΗΣΗ ΚΡΑΝΟΥΣ ΚΑΙ ΖΩΝΗΣ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ).

Το Ράλλυ θα διεξαχθεί  σύμφωνα με τον Διεθνή Κώδικα Εκδηλώσεων της FIVA, τον παρόντα Κανονισμό και τα τυχόν συμπληρωματικά Δελτία Πληροφοριών που θα εκδοθούν.

ΑΡΘΡΟ 2.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18/2/2022

20:00

ΛΗΞΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

ΣΑΒΑΤΟ 19/2/2022

16:00-20:00

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΣΤΗ ΛΕΣΧΗ CLASSIC MICROCARS CLUB ΜΕΛΕΝΙΚΟΥ 24, ΒΟΤΑΝΙΚΟΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ 20/2/2022

9:00-10:00

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 

10:00-10:20 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΛΥΤΑΡΧΗ

10:30

ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΠΡΩΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ REGULARITY

11:30

ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΠΡΩΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ SPORT

15:00

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

16:00

ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

*Η ΑΠΟΝΟΜΗ ΘΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΙ ΜΕ ΔΕΛΤΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Για την καλύτερη διεξαγωγή της εκδήλωσης το πρόγραμμα μπορεί να αλλάξει.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΑΡΘΡΟ 3.

 Τα αυτοκίνητα κατατάσσονται στις κάτωθι κατηγορίες ανάλογα τα κυβικά τους.

  • Microcars έως 1000cc                     
  • 1001cc – 1300cc                     
  • 1301cc – 1600cc                     
  • 1601cc – 2000cc                     
  • 2001cc – και πάνω                
  • Young timers’ 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η Οργανωτική Επιτροπή έχει το δικαίωμα να διαχωρίσει ή να συγχωνεύσει Κατηγορίες και  Κλάσεις εφ όσον δεν εκκινήσουν πάνω από 5 αυτοκίνητα.

ΑΡΘΡΟ 4.

Κάθε αγωνιζόμενος με την υπογραφή της Δηλώσεως Συμμετοχής αναλαμβάνει την υποχρέωση να συμμορφωθεί ανεπιφύλακτα με τους όρους του Κανονισμού.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η Οργανωτική Επιτροπή έχει το δικαίωμα, χωρίς να παρέχει εξηγήσεις, να μη δεχθεί αίτηση συμμετοχής (Άρθρο 8.1.4 του Διεθνούς Κώδικα Εκδηλώσεων  της FIVA).

AΡΘΡΟ 5. 
Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στο 1ο ΔΗΜΟΣΘΕΝΕΙΟ IDEAL TIME CHALLENGE οφείλουν να καταβάλουν παράβολο 50 ευρώ έως και την Παρασκευή 18/2/2022

ΑΡΘΡΟ 6.

ΠΛΗΡΩΜΑ – ΕΠΙΒΑΤΕΣ

 Το πλήρωμα του αυτοκινήτου αποτελείται από δύο τουλάχιστον άτομα (οδηγό και συνοδηγό). Οι πέραν των δύο ατόμων αναφέρονται σαν πρόσθετα μέλη του πληρώματος.

 Ο οδηγός και συνοδηγός που αναφέρονται στο Βιβλιάριο Αγώνος (Carnet de Route) πρέπει να επιβαίνουν του αυτοκινήτου σε όλη τη διάρκεια του αγώνα ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ, με μόνη εξαίρεση την εκτέλεση τυχόν Ειδικών Δοκιμασιών οι οποίες προβλέπεται, από Ειδικό Δελτίο Πληροφοριών,  να εκτελούνται μόνον από τον οδηγό.

 Ο οδηγός πρέπει να είναι κάτοχος άδειας οδηγήσεως αυτοκινήτου (εκδόσεως τουλάχιστον ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ) και τέλειος γνώστης των κανόνων οδηγήσεως και κυκλοφορίας. Το ίδιο ισχύει και για τον συνοδηγό, εφ’ όσον προβλέπεται να οδηγήσει στις διάφορες φάσεις του αγώνα.

Διαπίστωση ότι σε οποιοδήποτε σημείο της διαδρομής το αυτοκίνητο οδηγήθηκε από άτομο εκτός πληρώματος επιφέρει τον ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ.

 O «οδηγήσας» το αυτοκίνητο επισήμως θεωρείται ο δηλωθείς ως «οδηγός».

 ΑΡΘΡΟ 7.

Η Οργανωτική Επιτροπή θα εφοδιάσει κάθε συμμετέχοντα με 2 πλευρικούς αυτοκόλλητους αριθμούς.

         Η έλλειψη κάθε πλευρικού αριθμού ΕΠΙΦΕΡΕΙ ΠΟΙΝΗ 20 ΒΑΘΜΩΝ.

         Προκειμένου δε για πλευρικό αριθμό, ΔΕΝ ΘΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΙ Η ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ ή Η ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΠΡΙΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΘΕΙ ΜΕ ΚΑΘΕ ΠΡΟΣΦΟΡΟ ΜΕΣΟ.

ΑΡΘΡΟ 8.

ΑΠΑΓΟΡΕΥΟΝΤΑΙ ΟΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΣΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΕΚΤΟΣ ΑΥΤΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΕΠΙΤΡΑΠΟΥΝ ΑΠΟ την CLASSIC MICROCARS.

ΑΡΘΡΟ 9.

Καθυστέρηση παρουσιάσεως στο σημείο συνάντησης της  ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ του Αγώνα  ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ από 10 (δέκα) λεπτά και ΜΕΧΡΙ 30 (τριάντα) λεπτά  από τον προγραμματισμένο χρόνο Εκκινήσεως επιφέρει ποινή 10 (δέκα) βαθμών για κάθε λεπτό καθυστέρησης.

         ΜΕΤΑ ΤΑ 30 ΛΕΠΤΑ Ο ΣΥΜΜΕΤΕΧΩΝ ΑΠΟΚΛΕΙΕΤΑΙ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ.

          Αποτελεί ευθύνη του αγωνιζομένου να υπολογίσει την Ιδανική Ώρα άφιξης του στον επόμενο Σταθμό Ελέγχου, έχοντας σαν βάση την Ώρα Εκκίνησης από τον προηγούμενο Σταθμό Ελέγχου και προσθέτοντας σ’ αυτήν τον Ιδανικό Χρόνο Κάλυψης της διαδρομής.

Οι διαδρομές θα καλυφθούν κατ’ αρχήν ανάλογα με τις Κατηγορίες των αυτοκινήτων και με ΜΕΣΕΣ ΩΡΙΑΙΕΣ ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ που υπολογίζονται από ΣΤΑΘΜΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΧΡΟΝΟΥ σε ΣΤΑΘΜΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΧΡΟΝΟΥ και δεν θα υπερβαίνουν τα 50 χ.λ.μ ανά ώρα.

ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ SPORT  τα οχήματα δεν θα υπερβαίνουν τα 59 χ.λ.μ. ανά ώρα.

          Η υπό του Κανονισμού οριζόμενη διαδρομή είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ.

Κάθε παρέκκλιση που θα διαπιστώνεται από τον Κριτή θα επιφέρει ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ.

         Η κατά μήκος της διαδρομής ΡΥΜΟΥΛΚΗΣΗ ή ΧΡΗΣΗ ΤΡΕΪΛΕΡ επιφέρει ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ.

         Οι αγωνιζόμενοι οφείλουν να παρουσιασθούν σε κάθε Σταθμό Ελέγχου Χρόνου η Διελεύσεως επιβαίνοντες στο αυτοκίνητό τους, στην ακριβή ώρα που προκύπτει από την ώρα αναχωρήσεως από τον προηγούμενο Σταθμό Ελέγχου.

Δηλ. ΩΡΑ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ + ΙΔΑΝΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ.

ΕΚΤΟΣ ΕΑΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΠΡΟΑΦΙΞΗ.

         ΚΑΘΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΛΕΠΤΟ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ ΕΠΙΦΕΡΕΙ ΠΟΙΝΗ 10 (δέκα) ΒΑΘΜΩΝ

 Αμέσως μετά την Άφιξη του αυτοκινήτου στον Σταθμό Ελέγχου οι αγωνιζόμενοι οφείλουν να παραδώσουν το ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΑΓΩΝΟΣ για υπογραφή ή και σφράγιση.

 Ο Κριτής θα αναγράψει στο Βιβλιάριο Αγώνος την ώρα παρουσιάσεως, θα υπογράψει ή και θα σφραγίσει και στη συνέχεια θα το παραδώσει στον αγωνιζόμενο ο οποίος πρέπει να ξεκινήσει ΑΜΕΣΩΣ.

          Στάθμευση στο χώρο του Σταθμού Ελέγχου κατά παράβαση των ως άνω ή ενάντια στις οδηγίες του Κριτή ΕΠΙΦΕΡΕΙ ΠΟΙΝΗ 20 (είκοσι) βαθμών.

         Συνολική καθυστέρηση μεγαλύτερη των 30 (τριάντα) λεπτών ΕΠΙΦΕΡΕΙ ΤΗΝ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΟΣ ΕΚΤΟΣ ΑΓΩΝΟΣ.

         Διέλευση αυτοκινήτου μπροστά από Σταθμό Ελέγχου χωρίς επίδοση του Βιβλιαρίου Αγώνος για σφράγιση ή και υπογραφή ή μη διέλευση από έναν ή και περισσότερους Σταθμούς Ελέγχου ή διέλευση αντίθετη προς την φορά του αγώνα ΕΠΙΦΕΡΕΙ ΤΟΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ.

Ο χώρος του Σταθμού Ελέγχου ορίζεται από  την πινακίδα  του Σταθμού Ελέγχου.

 Οι ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΕΛΕΥΣΕΩΣ, εφόσον υπάρχουν, θα ανακοινωθούν εκ των προτέρων, προκειμένου να διαπιστώνεται η ΑΚΡΙΒΗΣ ΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ.

Στους Ελέγχους Διελεύσεως η ΕΚΚΙΝΗΣΗ θα δίνεται ΑΜΕΣΩΣ ΜΕΤΑ την συμπλήρωση των διατυπώσεων Αφίξεως.  Στους Ελέγχους αυτούς ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΟΡΙΣΜΕΝΗ ΩΡΑ ΑΦΙΞΕΩΣ ή ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΩΣ, ΑΡΚΕΙ Ο ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΕΛΕΥΣΕΩΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ.

         Στον τερματισμό των Διαδρομών, όπου και εάν προβλέπεται παραμονή, και στα οποία λειτουργεί Σταθμός ΑΦΙΞΕΩΣ και ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΩΣ: Η ΠΡΟΑΦΙΞΗ ΕΙΝΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΗ.

 ΕΠΙΣΗΜΗ ΩΡΑ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΑΥΤΗ ΠΟΥ ΜΕΤΑΔΙΔΕΙ ΤΟ 11844.

ΑΡΘΡΟ 10.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ.(REGULARITY)

Σε ορισμένα τμήματα της διαδρομής θα διεξαχθούν ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ και παρατηρητικότητας. 

Οι ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ και η ΑΚΡΙΒΗΣ ΘΕΣΗ  των Ειδικών Δοκιμασιών Ακριβείας θα ανακοινωθούν με την εκκίνηση του κάθε οχήματος.

         Οι ΜΩΤ δεν θα υπερβαίνουν τα 50  km/h

         Έλεγχοι Χρονομέτρησης θα εξακριβώνουν εάν τηρείται η ταχύτητα που θα έχει ορισθεί από τον έναν Έλεγχο στον επόμενο με ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΟΥ. Ενδεχομένως, να υπάρχει πρόσθετη ενδιάμεση χρονομέτρηση, για την εξακρίβωση τήρησης της ζητούμενης ΜΩΤ, με πρόσθετη βαθμολόγηση.

         Δυνατόν ορισμένες Ειδικές Δοκιμασίες Ακριβείας να χρονομετρηθούν με ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΔΕΚΑΤΟΥ ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΟΥ.

         Η αρχή των ειδικών δοκιμασιών θα γίνεται με ευθύνη των αγωνιζομένων σύμφωνα με τον χρόνο που θα τους δοθεί, και θα σημαίνεται με πινακίδα εκκίνησης και κόκκινη γραμμή επί του οδοστρώματος.

         Κάθε διαπιστούμενη ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΕΝΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΟΥ ΠΛΕΟΝ ή ΕΛΑΤΤΟΝ ΤΟΥ ΙΔΑΝΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΠΙΦΕΡΕΙ ΠΟΙΝΗ 1 (ενός) ΒΑΘΜΟΥ.

         Για μη εκτέλεση ή μη συμπλήρωση μιας Ειδικής Δοκιμασίας Ακριβείας επιβάλλεται Η ΧΕΙΡΟΤΕΡΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΑΥΞΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑ 50%.

Στις περιπτώσεις των ΕΔΑ όπου ζητείται ακριβής χρόνος κάλυψης της διαδρομής, η εκκίνηση θα

δίνεται σε συγκεκριμένο χρόνο από την εκκίνηση του αγώνος, είτε με ευθύνη του συμμετέχοντος είτε

με την παρουσία χρονομέτρη.

Ο τερματισμός θα σημειώνεται με ενημερωτική πινακίδα, 100 μέτρα πριν τη γραμμή τερματισμού επί του οδοστρώματος, όπου θα υπάρχει και κορίνα. Απαγορεύεται η ακινητοποίηση του αυτοκινήτου, με ποινή 5 βαθμών, στη διαδρομή μεταξύ ενημερωτικής πινακίδας και γραμμής τερματισμού.

           ΣΤΙΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ:

1. Η έξοδος από ειδική δοκιμασία σε χρόνο νωρίτερα από τον χρόνο εκκίνησής της.

2. Οιαδήποτε βοήθεια τρίτου ή συνοδεία από άλλο αυτοκίνητο.

    Επιτρέπεται η χρήση οδομέτρων  με μηχανική ένδειξη τύπου halda ,retro trip ,belmog.

   Απαγορεύονται τα όργανα που υπολογίζουν την ΜΩΤ.

3. Οι συμμετέχοντες οφείλουν να οδηγούν σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΟΚ, να ακολουθούν τα προβλεπόμενα από τις πινακίδες του Κ.Ο.Κ. και να υπακούουν στις διατάξεις της Τροχαίας.

Τα καθορισμένα από τον ΚΟΚ όρια ταχύτητας, εκτός των εκτάκτως οριζόμενα με κινητές πινακίδες (π.χ. σε περίπτωση έργων) υπερισχύουν των όποιων ζητούμενων στις εκφωνήσεις των ΕΔΑ.

Ειδικά στην περίπτωση όπου οι καιρικές συνθήκες είναι δυσμενείς, ο Αλυτάρχης θα αποφασίσει την τροποποίηση της Μ.Ω.Τ. ανά Ειδική Διαδρομή και  θα ενημερώσει τους συμμετέχοντες μέσω των αντίστοιχων Κριτών. 

ΑΡΘΡΟ 11

Κ Α Τ Α Τ Α Ξ Η (REGULARITY).

Η Γενική Κατάταξη, θα γίνει με βάση το άθροισμα των βαθμών ποινής κάθε αγωνιζόμενου κατά την διάρκεια του αγώνα.

          Ο συμμετέχων που θα έχει τους λιγότερους βαθμούς ποινής θα είναι ο Νικητής της Γενικής Κατάταξης ή της κάθε Κατηγορίας.

         Σε περίπτωση ισοβαθμίας  προηγείται το αυτοκίνητο που ανήκει στην παλαιότερη Κατηγορία.

         Σε περίπτωση ισοβαθμίας μεταξύ αυτοκινήτων της ίδιας κατηγορίας προηγείται το αυτοκίνητο που έχει τον κινητήρα με τον μικρότερο κυβισμού.

         Σε περίπτωση νέας ισοβαθμίας εκείνο της ίδιας Κατηγορίας και ίσου κυβισμού που είναι το παλαιότερο.

          Τα MICROCARS διαγωνίζονται εκτός από την Κατηγορία MICROCARS και στις υπόλοιπες κατηγορίες βάσει της χρονολογίας τους.

Κ Α Τ Α Τ Α Ξ Η (SPORT).

Η Γενική Κατάταξη, θα γίνει με βάση την καλύτερη εκτέλεση.

           Ο συμμετέχων που θα επιτύχει την καλύτερη εκτέλεση.

         Σε περίπτωση ισοβαθμίας  προηγείται το αυτοκίνητο που ανήκει στην παλαιότερη Κατηγορία.

         Σε περίπτωση ισοβαθμίας μεταξύ αυτοκινήτων της ίδιας κατηγορίας προηγείται το αυτοκίνητο που έχει τον κινητήρα με τον μικρότερο κυβισμού.

         Σε περίπτωση νέας ισοβαθμίας εκείνο της ίδιας Κατηγορίας και ίσου κυβισμού που είναι το παλαιότερο.

          Τα MICROCARS διαγωνίζονται εκτός από την Κατηγορία MICROCARS και στις υπόλοιπες κατηγορίες βάσει της χρονολογίας τους.

ΑΡΘΡΟ 12.

Για περιπτώσεις που δεν καλύπτονται από τον παρόντα Κανονισμό ΙΣΧΥΟΥΝ τα διαλαμβανόμενα στον Κανονισμό του ΔΙΕΘΝΟΥΣ  ΡΑΛΛΥ ΦΙΛΠΑ 2019.

Κατά την διάρκεια του αγώνα τα αυτοκίνητα θα είναι ασφαλισμένα έναντι τρίτων. Η Λέσχη δεν είναι υποχρεωμένη να παρέχει υπηρεσίες οδικής βοήθειας.  

ΑΡΘΡΟ 13.  

Ε Ν Σ Τ Α Σ Ε Ι Σ.

Ενστάσεις μπορούν να υποβληθούν ΜΕΣΑ ΣΕ ΜΙΣΗ ΩΡΑ από την Ανακοίνωση των Επισήμων Αποτελεσμάτων. Οι ενστάσεις υποβάλλονται γραπτώς στον Αγωνοδίκη, ή στον Αλυτάρχη και συνοδεύονται απαραιτήτως από χρηματικό παράβολο 100  EURO.

Οι ενστάσεις εκδικάζονται επί τόπου από τον Αγωνοδίκη και οι αποφάσεις είναι τελεσίδικες.

 ΑΡΘΡΟ 14.  

Ε Π Α Θ Λ Α (REGULARITY και SPORT)

 1ο Πλήρωμα (οδηγός – συνοδηγός)  Γενικής Κατατάξεως                                                 ΣΗΜΑΙΑ

Στους 3 Πρώτους  Νικητές (οδηγός – συνοδηγός)  Microcars έως 1000cc                         ΚΥΠΕΛΛΑ

Στους 3 Πρώτους  Νικητές (οδηγός – συνοδηγός)  1001cc – 1300cc                                  ΚΥΠΕΛΛΑ

Στους 3 Πρώτους  Νικητές (οδηγός – συνοδηγός)  1301cc – 1600cc                                  ΚΥΠΕΛΛΑ

Στους 3 Πρώτους  Νικητές (οδηγός – συνοδηγός)  1601cc – 2000cc                                  ΚΥΠΕΛΛΑ

Στους 3 Πρώτους  Νικητές (οδηγός – συνοδηγός)  2001cc και πάνω                                 ΚΥΠΕΛΛΑ

Στους 3 πρώτους Νικητές Young timers (οδηγός – συνοδηγός)                                         ΚΥΠΕΛΛΑ

Στο πρώτο πρωτοεμφανιζόμενο πλήρωμα (οδηγός – συνοδηγός)                                       ΚΥΠΕΛΛΑ

Στο παλαιότερο αυτοκίνητο                                                                                                  ΚΥΠΕΛΛΟ

Leave a Reply

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.